Richtlijnen

Wanneer door omstandigheden, zoals het boren, zagen en frezen op of in steigers, hangbakken, hoogtewerkers, boven een hoogte van 2.5m, bij verlaagde plafonds, tussen leidingen, in kruipruimtes, in B65 beton, bij extreem hoge ijzerconcentraties en dergelijke, te lage productie gemaakt wordt zullen wij deze werken in regie uitvoeren en/of extra uren aanrekenen. Bij een volledige werkdag een minimumdagtarief bij standaard businrichting à 500€ (afhankelijk van de regio). Indien de verplaatsing(en) van man en machine op de bouwwerf niet in verhouding staan tot de productie, dan wel als de haalbare productie buiten onze schuld ernstig wordt vertraagd, omstandigheden zoals het ontbreken van een lift of het niet gebruik kunnen maken van transportmiddelen als een kruikwagen, zal ook hiervoor regiewerk in rekening worden gebracht en/ of bij een volledige werkdag een minimum dagtarief worden aangerekend van  550€ (afhankelijk van de regio). Onze werknemer werkt alleen, de opdrachtgever dient zelf te zorgen voor de tweede persoon met betrekking tot veiligheidsaspecten, bevestiging/verplaatsen zwaar materieel/materiaal. Afschrijven, maatvoeren en aanbrengen voorzieningen ten behoeve van boor- en zaagwerk zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 1. Bij opstart zal er een contactpersoon van uw firma aanwezig zijn.
 2. U zorgt voor aanvang van de werkzaamheden dat de te zagen/boren sparingen aan beide zijde v.d. vloer/wand zijn gemarkeerd met watervaste stift.
 3. U zorgt voor aanvang van het werk dat de ruimtes waar wij boor/zaag werkzaamheden moeten uitvoeren en toegangsruimtes zijn uitgeruimd.
 4. Op de realisatieplaats zal steeds water en elektriciteit aanwezig zijn (op maximaal 25 meter afstand) ook als dit inhoud krachtstroom 32 en/of 63 ampère afgezekerd, waarvan door ons kosteloos gebruikt kan worden gemaakt.
 5. Prijzen zijn excl. opzuigen/afvoeren van koelwater en afvoeren van boor- /zaagkernen die door een man in alle redelijkheid zijn te tillen naar door de opdrachtgever ter beschikking gestelde container aan het einde van de werkdag.
 6. Prijzen zijn exclusief afplakken en afdekken van materialen, excl. Wacht- en steluren, excl. maatvoering, excl. opvangen van boor-/zaagkernen en het verwijderen van evt. obstakels.
 7. Wij gaan er vanuit dat we een volledige dagproductie, op normale werkuren en in aaneengesloten periode kunnen realiseren op de voor ons meest logische wijze.
 8. Wij zijn niet aansprakelijk voor evt. schade ontstaan door sloop-/boor-/zaagwerk van bewapening, spanbewapening en/of leidingen etc. in vloeren, wanden en plafonds. Objecten die zich wel of niet in ons werkgebied bevonden of bevonden hebben en ook niet voor evt. waterschade.
 9. Het verzorgen van sanitair – en schaftvoorzieningen verzorgt opdrachtgever.
 10. Voor wapening zwaarder dan 18mm. Opeenhoping van wapening, spanbewapening en wapening in de lengterichting brengen wij een toeslag in rekening.
 11. Opdracht minimaal een week voor aanvang.
 12. Verticaal transport van de machines verzorgt opdrachtgever.
 13. Betaling binnen dertig dagen.
 14. Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de algemene leverings-, uitvoerings- en betalingsvoorwaarden van A&S Betonboringen.